Jägarexamen - i samarbete med Studiefrämjandet Sörmland.
Vi använder Svenska Jägareförbundets nya kursbok "Jägarskolan".
Du läser hemma mellan lektionerna. Här gör vi övningar och diskuterar, ställer frågor och får svar.

Eftersom vi lär oss på olika sätt, är övningarna olika. Vi använder "komihåglappar", extra material och bilder. Många bilder som vi har väldigt många olika övningar med.  Ett par omgångar "Svarte Petter" med bilder på änder och du ser att de inte är så svåra som alla säger.

Jag har ingen kurs i vår. I höst drar vi igång och hoppas kunna ha kurser som tidigare, träffas och göra övningar tillsammans!

Vill du ta jägarexamen? Titta på www.studieframjandet.se och välj Sörmland eller skicka ett mejl till sjutusan(du vet)edman7000.se
Naturupplevelse. Jag använder alla sinnen! Lyssnar, doftar, iakttar, känner, smakar. Att vara i skog och mark är att vara fullständigt närvarande. .
Naturupplevelse. Jag använder alla sinnen! Lyssnar, doftar, iakttar, känner, smakar. Att vara i skog och mark är att vara fullständigt närvarande. .