Jägaren mm Chris Edman

Min första vorsteh köpte jag 1999. Ett år innan jag tog jägarexamen. Jag hade inte ens sett fågeljakt på vykort då.
Början blev inte bra. Men när han var 2 år började jag själv om från början och fick en helt fantastisk hund, både stående fågelhund på fjäll och fält och som stöthund i skogen (stanna vid viltkontakt). 
Ferro är faktiskt ännu bättre. Jag fuskade. Valde en mer lyhörd hund, och så har jag hela tiden tränat efter Mattias Westerlunds, HundskolanVisions, grundtänk.

Aktiv i Svenska Jägareförbundet, bl a med JaktCoach. Engagerad i styrelsen Studiefrämjandet Sörmland, i vårt Älgskötselområde och ett fältviltsprojekt med biotoper för fältvilt och biologisk mångfald i odlingslandskap (www.kantzon.se). Polisens kontaktman vid trafikolyckor utmed mina närmaste vägar. Tränar hund och skytte.

Och så är jag organisationskonsult med utveckling och värdering av intellektuellt kapital, individuell handledning och balans i arbet&livet. www.edman7000.se.